Fresh marketing beyond tomorrow 

Consumentenonderzoek

 

Wie betaald, bepaald!
Onderzoek wordt vaak gezien als een apart onderdeel. Een onderdeel dat u wellicht liever overslaat? Dat terwijl de kennis die komt uit onderzoek, vitaal is om te komen tot inspirerende inzichten. Inzichten die leiden tot nieuwe kansen voor uw bedrijf.
Te vaak horen we: ‘wij leveren niet direct aan de consument, waarom zou ik dan investeren in consumentenonderzoek?’ De consument bepaald uiteindelijk of uw product gekocht wordt! Daarom is het van belang om de consument, die continu veranderd, te begrijpen.

Haalbaar en betaalbaar
Vaak ziet men door de bloemen het boeket niet meer. Er zijn veel vragen waar u antwoord op wilt hebben, veel verschillende onderzoeksbureaus en nog meer onderzoeksmethodes.

Met onze expertise maken we onderzoek bereikbaar en direct toepasbaar. Geen dikke onderzoeksrapporten met mooie grafieken, maar een a4-tje met de belangrijkste bevindingen. Dat is hoe wij werken. Wij zorgen voor een duidelijke briefing met de juiste uitgangspunten en scherpe vragen, het veldwerk vertalen we vervolgens naar actiepunten. Op deze manier heeft u snel inzicht in het gedrag van uw consumenten, begrijpt u hoe uw doelgroep reageert op een nieuwe productconcept en weet u welk soort promotie het grootste effect zal hebben.

Online communities
Met onze online communities kun u vooraf een groep geselecteerde consumenten op elk gewild moment vragen stellen. Het achterhalen van het meest favoriete product, verpakking of slogan onder bijvoorbeeld Engelse consumenten of nog specifieker onder klanten van een specifieke retailer is nu nog makkelijker en nog sneller. U gaat letterlijk de conversatie aan met uw consument.