Fresh marketing beyond tomorrow 

Workshop category managementDe keten wordt korter
Europese retailers vragen steeds meer van haar partners in de keten. De keten wordt korter en er ontstaan nieuwe relaties. De consument en shopper blijven in elke situatie het uitgangspunt. Category management brengt alle facetten in lijn met één doel: een zo hoog mogelijke consumententevredenheid met als resultaat omzet en marge maximalisatie.

 

         

 

Een volwaardige gesprekspartner
Bij category management werken retailer en leverancier samen aan een optimale invulling van het schap. Om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn, moet u niet alleen het spel begrijpen, maar ook meerwaarde bieden.
 

Samen werken aan praktische oplossingen
Wij bieden een aantal concrete en praktische oplossingen voor de diverse schakels in de keten. We werken waar nodig samen met onze partners om tot de optimale invulling te komen. ConsumerView traint, coacht en begeleidt category management projecten van plan tot en met evaluatie.
 

Op maat
We geven de workshop category management bij u op kantoor. Dit kan eventueel ook ’s avonds. De workshop bestaat uit een gedeelte theoretische kennis, aangevuld met een casus specifiek voor uw klanten. De volgende onderwerpen komen aan bod in het theoretische gedeelte:
- Strategie retailer
- Categorieplan
- Categorierollen
- Categorie implementatie
- Evaluatie

De workshop omvat 3 avonden / dagdelen.