Kwalitatief onderzoek - Focusgroep

Bij een focusgroep (groepsdiscussie) wordt een groep consumenten uitgenodigd om over een afgebakend onderwerp of onderwerpen van gedachten te wisselen. Het panel kan worden samengesteld vanuit de onderzoeksbehoefte naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, doelgroep, koper van het product of de formule, etc.. Deze onderzoeksmethode is uitermate geschikt voor het achterhalen van beweegredenen en motivaties van vertoond gedrag. Maar bijvoorbeeld ook bij het in kaart brengen van het beeld dat klanten hebben bij producten. Uit focusgroep onderzoek wordt diepgaande informatie verkregen. De kracht van focusgroep onderzoek ligt in de interactie, doordat de 5 tot 15 respondenten op elkaar reageren, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat hun gevoelens en beweegredenen hierbij zijn.

ConsumerView neemt u het gehele proces uit handen. Vanuit een voorgesprek stellen wij een briefing op die we in overleg met u waar nodig verder aanscherpen. Wij stellen tevens voor u de vragenlijst én het juiste panel samen. Ook verzorgen de locatie en de interviews met ervaren moderators. Hierna ontvangt u een uitgewerkt rapport voorzien van aanbevelingen en conclusies, hetgeen we graag met u bespreken. 

Bekijk alle producten